ITA Rail | E-Commerce per a paquets de viatges

ITA Rail | E-Commerce per a paquets de viatges

Un servei sòlid i fiable de reserva de paquets turístics totalment online

Desenvolupem la plataforma per a ITARail a través de Techimpulse. El projecte va renovar la imatge de ITARail i el seu nou servei de reserva de viatges basat en paquets de serveis, gràcies als quals els usuaris disposen de funcions avançades per a reservar transport i hotels de manera conjunta.

L'objectiu era poder configurar totes les parts implicades en la reserva i tots els trams d'un viatge compost per diversos trajectes per a vendre'ls com un sol paquet, permetent a l'usuari adaptar-lo a les seves necessitats. A més d'oferir-li la possibilitat d'utilitzar diferents formes i pasarel·les de pagament.

Configuració d'un viatge complet en menys temps

Gràcies a aquesta plataforma i a la possibilitat de configurar paquets de viatge, s'estalvia a l'usuari el temps que suposa contractar per separat els diferents serveis d'un tour compost per diversos trajectes i allotjaments. Inclou les opcions típiques d'un servei de booking com el número de passatgers, viatjar amb nens, etc... El format és totalment responsive: accessible des d'ordinador, tablet i mòvil.

La solució Ohmycode

Escollim Symfony 3 com a framework de desenvolupament degut a les necessitats del nostre client de realitzar el projecte en PHP. La versatilitat i la solidesa del framework ens va permetre cumplir amb el calendari sense perdre qualitat. La maquetació web va ser totalment realitzada amb associació amb Techimpulse. Des d'Ohmycode la vam integrar sense cap problema amb el framework. El projecte constava de 4 integracions amb diferents plataformes de pagament, totes a través d'una MultiAPI per a gestionar-les.

Conclusions. Symfony 3 s'adapta perfectament a aquest tipus de projectes. La complexitat del projecte no va evitar que entreguéssim la nostra feina en els temps requerits. Una bona planificació ens va evitar trobar-nos amb problemes de calendari. El resultat és una aplicació totalment optimitzada per al volum de tràfic, cerques i reserves requerits per la plataforma. ¡Pots imaginar la quantitat d'usuaris que la utilitzen!

Ready, steady, code !
Això pot ser el començament de quelcom bonic